DU THUYỀN LEGEND HẠ LONG 4*

DU THUYỀN LEGEND HẠ LONG 4**
Loại Phòng Đặt và thanh toán trước 60 ngày
Chương trình 1 đêm Chương trình 2 đêm
Phòng đơn Phòng đôi Phòng 3 Phòng đơn Phòng đôi Phòng 3
Deluxe 4.140.000 4.688.000 Không có 7.332.000 8.318.000 Không có
Premium Balcony 5.068.000 5.617.000 6.840.000 8.923.000 9.810.000 12.052.000
Terrace Suite 5.836.000 7.124.000 Không có 10.224.000 12.283.000 Không có

 

Loại Phòng Đặt và thanh toán trước 45 ngày
Chương trình 1 đêm Chương trình 2 đêm
Phòng đơn Phòng đôi Phòng 3 Phòng đơn Phòng đôi Phòng 3
Deluxe 4.360.000 5.140.000 Không có 7.828.000 8.872.000 Không có
Premium Balcony 5.337.000 6.118.000 7.301.000 9.507.000 11.799.000 12.702.000
Terrace Suite 5.836.000 7.496.000 Không có 10.879.000 13.052.000 Không có

Trả lời