KHÁM PHÁ XỨ SỞ “ HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH” HÀ NỘI – TUY HÒA – HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH – VỊNH VŨNG RÔ – GÀNH ĐÁ ĐĨA – ĐẦM Ô LOAN – NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – THÁP NHẠN – HÀ NỘI

2.520.000