HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – SAPA – HÀ NỘI