HÀ NỘI – HỒ BA BỂ – THÁC BẢN DỐC – LẠNG SƠN – HẠ LONG – CÁT BÀ – HÀ NỘI